این شرکت با در اختیار داشتن کارگاه های ساخت مجهز به ماشین آلات پیشرفته، توانایی ساخت تجهیزات صنعتی از قبیل مخازن تحت فشار و راکتورها و همچنین قطعات صنعتی را دارا می باشد.